За клуба

Bulgarian Angels Club е група от топ мениджъри и предприемачи, които инвестират собствените си пари в стартиращи компании срещу дружествен дял с цел печалба.


Нашите членове вземат индивидуални инвестиционни решения, но могат да инвестират и заедно като група. Те също помагат с експертиза, контакти и проактивно менторство за да увеличат стойността на компанията. Членовете следят за потенциални сделки чрез онлайн платформа или като идват на ексклузивните ни затворени срещи.


Bulgarian Angels Club търси стартиращи компании (стартапи) на ранен етап (обикновено след като са били в акселератор/инкубатор) , които имат потенциала да порастат много бързо. Предприемачите трябва да могат да ни покажат как на базата на нашата еднократна инвестиция компанията им:
1) може да стигне до фаза в която се самоиздържа (break-even)
2) Или може да вземе по-голяма следваща инвестиция от по-голям инвеститор ( напр. фонд) в следващите 12-24 месеца


Това обикновено означава, че стартапите, които разглеждаме са с вече сформиран малък екип (от 2 до 5 души), който има сериозна експертиза в дадена област и продукт, който е вече изкаран на пазара или има готова бета-версия със значим брой потребители.

Борд на директорите

Bulgarian Angels Club е група от топ мениджъри и предприемачи, които инвестират собствените си пари в стартиращи компании срещу дружествен дял с цел печалба.

Екипът