Нашият инвеститорски клуб подходящ ли е за вас?

Ако може да отговорите с “да“ на следните въпроси, значи CEO Angels Club е подходящ за вас:

Търсите ли финансиране между 10,000 и 200,000 Евро ?

Имате ли формиран екип ?

Доказана ли е хипотезата за търсенето на вашия продукт? Имате ли потребители и продажби?

Имате ли готовност за бърз растеж?

Търсите ли интелигентна инвестиция и достъп до топ бизнес лидери в България?

Готови ли сте да си сътрудничите с опитни мениджъри от различни индустрии с цел по-бърз растеж на вашия стартап?

Можете ли да дойдете да пием кафе в София при покана? Например следващата седмица?

Проверете дали сте готови за ангелска инвестиция

Когато търсите ангел инвеститор е важно да сте наясно дали бизнесът ви е достигнал нужното ниво на развитие и дали сте готови да поемете отговорността да имате активни външни инвеститори. По – надолу е списък от въпроси, който може да ви помогне да решите дали и кога да търсите ангелска инвестиция. Това ще ви създаде правилните очаквания и спести време и енергия, ако не сте готови или не желаете да работите в такава рамка.

Екипът ви опитен и мотивиран ли е? Основателите споделят ли обща визия и болка? Готови ли са да приемат съвети и да преотстъпят част от контрола на външен инвеститор?

Имате ли вече определен пазарен сегмент към , който се стремите? Коя е вашата ниша? Има ли ясно изразена потребност от продукта/решението, който предлагате и можете ли да го демонстрирате?

Прогнозираните приходи във вашата продуктова категория и пазар достатъчно големи ли са и нарастват ли като цяло? Имате ли доказателства за това?

Идентифицирахте ли потенциални конкуренти? Разбирате ли добре кое ви разграничава и кара да изпъкнете сред останалите? Има ли бариери за навлизане във вашия пазар, които ще ви помогнат да запазите конкурентното си предимство?

Доказана ли е идеята/концепцията зад вашия продукт или технология? Можете ли да го докажете чрез данни или обективна експертиза? Имате ли подробен бизнес план за комерсиализирането на технологията?

Защитена ли е интелектуалната ви собственост? Провели ли сте изчерпателно проучване , за това дали не нарушавате търговски марки или патенти защитени от други?

Имате ли план за широко разпространение на вашият продукт/услуги на пазара, който искате да обслужвате? Как бихте го направили най-ефективно? Ще създадете вътрешен екип за директни продажби или ще разчитате на външни канали и партньори за това? Какво сте продали до момента? Имате ли своите първи клиенти?

Можете ли да демонстрирате колко е голям брутния ви марж и какъв е прогнозирания ръст на постоянния ви кешов оборот от продажби?

Определихте ли как точно ще използвате набраните средства от финансирането и как те ще развият вашия бизнес стъпка по стъпка? Знаете ли колко капитал ще ви трябва за да стигнете break-even или до следваща по-голяма инвестиция? Кой е следващия потенциален по-голям инвеститор?

Разработили ли сте разумни финансови прогнози (включително отчет за приходите и разходите, парични потоци, баланс за активи/пасиви и подкрепящи таблици) въз основа на логични и реалистични предполагания?

Имате ли ясна стратегия за излизане от бизнеса на инвеститорите, която гарантира 5 – кратна възвръщаемост на първоначалните ангелски инвестиции? Кой би бил подходящия купувач на вашия бизнес? Кога би било възможно това? На каква цена?

Имате ли създаден разбираем бизнес план, който показва ясно ключовите ви бизнес стратегии за това как ще увеличите стойността на вашия бизнес и че имате устойчив бизнес модел?

Готови ли сте да работите с Борд на Директорите?

По какви критерии оценяваме стартапите при решение за инвестиция?

Преди да търсите ангел инвеститор в важно да разберете дали вашия бизнес да се намира на правилния етап на растеж и дали сте готови да поемете отговорност да имате външни инвеститори. По – надолу има списък в детайли, който би ви помогнал да решите дали и кога да търсите ангел да инвестира във вашия бизнес както и от кои критерии се водим, когато оценяваме дадена инвестиционна възможност.
CEO Angels Club (CAC) обикновено инвестира между 10,000 и 200,000 евро под формата на дялово инвестиране – т.е. ние НЕ даваме пари на заем срещу лихва, а придобиваме собственост във вашата компания при определени условия.

Ние търсим стартиращи компании, които имат ясно изразена цел, валидирана бизнес идея и са предразположени към растеж. Избягваме да инвестираме в продукти, които изискват огромен капитал за да стигнат до пазара. Рядко бихме разглеждали бизнеси, които не могат да бъдат продадени и в най-добрия случай могат да стигнат до етап, в който носят само добър доход на управителя – т.е. lifestyle business. Ангелите печелят от продажбата на техния дял, така че вашия бизнес трябва да бъде продаваем.

CAC търси стартиращи компании (стартапи) на ранен етап (обикновено след като са били в акселератор/инкубатор), които имат потенциала да порастат много бързо.

Предприемачите трябва да могат да ни покажат как на базата на нашата еднократна инвестиция компанията им:
1) може да стигне до фаза в която се самоиздържа (break-even)
2) или може да вземе по-голяма следваща инвестиция от по-голям инвеститор ( напр. фонд) в следващите 12-24 месеца
Това обикновено означава, че стартапите, които разглеждаме са с вече сформиран малък екип (от 2 до 5 души), който има сериозна експертиза в дадена област и продукт, който е вече изкаран на пазара или има готова бета-версия със значим брой потребители с доказано търсене.

Въпреки , че всеки стартап е различен и има своите достойнства и специфики, ние използваме следните критерии за оценка дали дадена инвестиция представлява интерес за нас или не:

За нас това е най-важният критерии. Екипът ви опитен и достатъчно мотивиран ли е? Основателите споделят ли обща визия и болка? От колко време са заедно? Готови ли сте да приемате съвети и да преотстъпите част от контрола на външен инвеститор? Ние търсим екип от предприемачи с лидерски потенциал и доказан опит в конкретен индустриален бранш и/или с предишна предприемаческа дейност. За нас са важни вашата страст към бизнеса, дали сте отдадени на новата идея изцяло и умението ви да вдъхновявате потенциални заинтересовани страни – включително бъдещи служители, клиенти и инвеститори. Тъй като ще бъдем бизнес партньори и ще работим заедно, вашата репутация и професионална етика са от съществено значение за нас. В допълнение, екипът ви трябва да е отворен към обратна връзка и да се чувства комфортно от приносът, съветите и критиките на ангел инвеститорите.

Ние инвестираме в решения, които адресират ключови проблеми за значимо голям пазар, който може да бъде реално достигнат от предприемача. Имате ли идентифициран пазарен сегмент (ниша)? Има ли ясно изразено и значително търсене за решението, което предлагате? Нарастват ли изхарчените пари от потребителите във вашата продуктова категория? Достатъчно голяма сума ли е това? България ли е вашия краен пазар или целия свят?

Имате ли план за широко разпространение на вашият продукт/услуги на пазара, който искате да обслужвате? Възможно ли е това и с какъв ресурс? Как бихте го направили най-ефективно? Ще създадете вътрешен екип за директни продажби или ще разчитате на външни канали и партньори за това? Какво сте продали до момента? Имате ли своите първи клиенти?

Търсим добре премислени, звучащи логично годишни планове за приходи. Повечето финансови планове се провалят в прогнозите за евентуални продажби, за това ние ги оценяваме на базата на потенциален приходен дефицит. Следователно брутния марж и кешовите наличности ще са от ключово значение при управлението на вашите финанси и реалистичността за изпълнение на вашия план.

Обикновено ние инвестираме в компании, които имат оценка на активите под 1 милион евро. Болшинството от стартапи в които ще инвестираме ще са с доста по-ниска оценка. Причината за това е, че търсим възможност за добра възвръщаемост за нашите инвеститори при излизане от компанията, когато тя се продаде или влезе друг по-голям инвеститор. Това също дава известна защита срещу бъдещи „разреждания“ на дяловете при следващи инвестиционни рундове. Ангел инвеститорът е този, който поема обикновено най-големия инвеститорски риск и съответно цената при която влиза се очаква да е по-малка и оценката на компанията да нараства за в бъдеще.

Средствата от инвестицията трябва да бъдат използвани за ускорение темповете на растеж на компанията, постигане на ключови резултати и увеличаване на нейната стойност. Дейностите, които често финансираме включват проучване и разработване на продукти, изграждане на инфраструктурата за продажби и маркетинг и наемането на ключови служители. Предприемачът трябва ясно да ни покаже как тези средства ще му стигнат до следващ ключов етап от развитието на компанията и какъв е резервния му план, ако това не се случи.

Търсим компании, които имат потенциал за бърз растеж и способност да управляват този процес. Вашата компания трябва да демонстрира план за генериране на значителни печалби отвъд първоначалната идея за продукт. Имате ли стратегия за генериране на повече от 1 източник на приходи? Готови ли сте да продавате на целия свят или да станете регионален лидер?

Идентифицирахте ли потенциални конкуренти? Разбирате ли добре кое ви разграничава и кара да изпъкнете сред останалите? Има ли бариери за навлизане във вашия пазар, които ще ви помогнат да запазите конкурентното си предимство? Вашата компания трябва да има някакви собствени характеристики, които ви отличават от потенциални конкуренти и осигуряват бариери, които спират други компании да ви откраднат клиентите с подобни предложения на вашето. Атрибутите, които изразяват такива конкурентни предимства включват защита на интелектуалната собственост, патенти , лицензи, ексклузивни връзки с доставчици на маркетинг и дистрибуторски услуги, силна марка, талант (умения и опит) и достъп до оскъдни материали или суровини. Защитили ли сте си интелектуалната собственост? Провели ли сте изчерпателно проучване , за това дали не нарушавате търговски марки или патенти запазени от други ? И да, това, че си мислите, че сте първи е рядко добро конкурентно предимство.

Всичките членове на клуба са индивидуални инвеститори със значителен изпълнителен опит в различни области и различни интереси. Едно от предимствата да работите с ангели инвеститори е възможността за активно менторство и мрежата от контакти, които те могат да осигурят. Заради това трябва да има потенциално напасване между интересите и опита на някои от членовете на нашата група и вашата идея и екип. Взаимоотношенията предприемач-бизнес ангел могат да бъдат доста лични, затова трябва да се харесате и на лично ниво.

Предпочитаме да инвестираме в първи по рода си идеи, пред поредната подобрена версия на често срещан продукт или услуга. Дали това е просто полезна услуга, която е добре да я има или е абсолютно наложително решение? Въпреки това ние се отнасяме с повишено внимание към изключително сложните и езотерични технологии. Концепцията зад технологията трябва да бъде доказана и да може да бъде проверена. Освен това, избягваме научни проекти, които не демонстрират ясен път към комерсиализация. Всяка „пробивна“ и „разрушителна“ иновация трябва да е придружена от силен бизнес план.

Членовете ни обикновено търсят петкратна (или по-голяма) възвръщаемост на първоначалната си инвестиция в зависимост от големината на рискът, който поемат. Това ниво на възвръщаемост е нормално и необходимо поради високия риск от провал на компания в такъв ранен етап на развитие (95% от стартапите умират през първите 2 години). Така че ясна и добре артикулирана „изходна стратегия“ е ключова за ангелите. Те трябва да могат да видят как ще излязат от инвестицията си и постигната желаната възвращаемост. Например, планирате ли да продадете компанията си на вече установена корпорация в бранша? Или вашето излизане ще се осъществи чрез последващо финансиране – рисков капитал или на публичните пазари (борсата)? Ангелите не се интересуват просто от стратегията ви, а от това как ще я изпълните и какви конкретни стъпки ще предприемете към изхода.

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ

По какви критерии оценяваме стартапите при решение за инвестиция?

Преди да ни предадете своя бизнес план за разглеждане, трябва добре да прецените сами дали ангелския капитал е това, от което вашата компания наистина има нужда. Този списък ще ви е полезен водач през този процес. ВИЖ СПИСЪКА ТУК

   КАНДИДАТСТВАЙ   Кандидатствай за финансиране през Gust.com. Следвайте стъпките като попълните необходимата информация.

Нашият екип ще разгледа кандидатурата ви и реши дали е подходяща за нас. Ако се вписва в изискванията, ние ще се свържем с вас за да изясним останали подробности или неясноти. Има вероятност да бъдете интервюирани лично от изпълнителния директор на СЕО Angels Club.

След това може да ви поканим да представите вашата бизнес идея пред нашите членове. Представянето е под формата на пичинг (pitching) и може да се състои пред малка част или цялата група. Всеки пичинг е около 15 минути последван от сесия с въпроси и отговори.

Ще получите предварителни инструкции за структурата и формата на събитието. Ако успеете да генерирате интерес на презентацията, по-малка група от заинтересувани ангели ще продължат проучване на вашия бизнес отделно и решат дали да инвестират или не.

Ако не се свържем с вас означава , че отпадате поради несъответствие с нашите критерии. Възможно е да предложим конкретна обратна връзка само на ограничен брой обещаващи предприемачи, които поканим на интервю/пичинг. Не е невъзможно да отговорим лично на всеки кандидатстващ проект или идея. Ние вярваме в даването на втори шанс и харесваме тези, които се учат от грешките си. В случай, че нещата при вас се променят, можете отново да кандидатствате при нас с подобрен проект или нова идея.

Ние разбираме, че времето е най-ценния ресурс за един стартап и скоростта на случване на нещата е от ключово значение. Същевременно трябва да сте наясно с динамиката на един такъв процес и да имате правилните очаквания.

Винаги (ама винаги) отнема по-дълго от колкото сте си мислили или ви устройва. Може да мине поне 1 месец, докато получите обратна връзка за вашата апликация. Може да е по-бързо, но може и да е по-бавно. След като бъдете поканени за презентация/интервю, ще ви бъде дадена точна дата, но обикновено тя ще се случи в рамките на 2-3 седмици.

След проявен интерес, може да отнеме от месец до 3-4 докато реално получите транш. Нашият съвет е да планирате поне 6 месеца за набиране на финансиране, като често това занимание отнема година ( може и повече) и трябва имате план B и достатъчно гориво. Сумата, която набирате трябва да е достатъчна да издържите поне за 1 г. след това. А в най-добрия случай за 18 месеца, като се предполага, че ще се издържате и от приходи.

CEO Angels Club таксува възнаграждение при успех в размер на 5%, ако предприемачът успее да набере финансиране през клуба. Сумата се изчислява от нетната получена сума от предприемача. Правилото е просто – вие получавате пари за вашия бизнес, благодарение на нас и ние също получаваме малка част от тях, за да поддържаме оперирането на нашия. Няма друго.

7-те неща, които мислите, че знаете за бизнес ангелите