Ползи от присъединяването към ангелска група

СИНДИКИРАНЕ

Намалявате риска при инвестиция чрез инвестиране в повече стартапи заедно с други. Така намалявате и вашия разход за правни услуги, проучване, одит и организиране на събития.

ПО-ГОЛЯМ ИЗБОР

Мениджърският екип на клуба е фокусиран да генерира потенциални сделки. Всеки член също има отговорност за препоръчването на сделки. Като цяло вашия избор нараства.

ОТСЯВАНЕ НА ПЛЯВАТА

Има всякакви луди идеи и предприемачи, които могат да загубят много от вашето време и енергия. Ние правим това вместо вас.

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Някои от нашите членове оценяват възможността да останат анонимни инвеститори по желание.

СИНЕРГИЯ

По-добри условия при сделка като резултат от колективно инвестиране. Споделяне на отговорности и експертиза с други членове.

НЕТУЪРКИНГ

Учете се един от друг , правете бизнес и се забавлявайте заедно. Възможност за инвестиране в сектори, които не разбирате с друг член, който има опит.

ИМАТЕ ВЪПРОСИ?

Ако нямате предишен опит като ангел инвеститор тук може да откриете отговори на често задавани въпроси по темата.

Лице, което инвестира собствените си пари. Обикновено това е малка сума и обикновено става въпрос за инвестиции в компании на много ранен етап на развитие, наричани още стартапи (startup).

Група от отделни лица инвеститори организирани с цел да инвестират заедно в компании личните си пари срещу печалба. Те обикновено подкрепят компаниите в които инвестират също и с експертиза, контакти и лично време.

1.Средната годишна възвръщаемост от ангелски инвестиции е 25%. Това е най-доходоносния клас от активи, ако инвестирането се извършва правилно. За сравнение, ето възвръщаемостта от други популярни класове активи : Банки – 1%, Облигации – 3%, Стоки – 7%, Хедж Фонд – 10%, Най-добрите фондове за рисков капитал – 15%

2. Ангелът е проактивен инвеститор, който добавя стойност към бизнеса и с други нефинансови ресурси и обикновено се забавлява докато го прави. Това дава възможност да се изпита от удоволствието на предприемачеството без директната отговорност, която носи управителя

3.Ангелското инвестиране ще придобива все по-голяма популярност – технологичното развитие в световен мащаб расте със забързващи темпове, което води до драстично намаляване на разходите на всичко. 443 от Fortune топ 500 компании не са съществували преди 60 години. Световният бум на startups тепърва се очаква да бъде новият двигател на световната икономика. Голяма част от тях са стартирани от Ангели. Само през 2015 в Европа са инвестирани 8,6 милиарда Евро в стартапи на ранен етап, като 71% от тях са от бизнес ангели.

∙ 50% от стартъпите се провалят напълно
∙ 20% възвръщат на първоначалната ви инвестиция
∙ 20% могат да донесат печалба 2 – 3 пъти по – голяма от инвестицията
∙ 9% носят десеткратна печалба
∙ 1% носят двадесет кратна печалба и повече
∙ Законът на големите числа – Средният резултат от проведени голям брой опити (експерименти) трябва да бъде по-близо до очакваната стойност. Тенденцията е да се приближава все повече и повече към желания резултат с увеличаване на броя експерименти.
∙ В заключение , колкото повече инвестираме, вероятността за печалба е по – голяма.

∙ Лицето трябва да е финансово стабилно. В някой страни законово се изисква дори да акредитиран след като отговаря на определени условия. В България няма такива изисквания все още.
∙ Да инвестира не повече от 10% от свободния кеш.
∙ Да е проактивен инвеститор. Добавя стойност към инвестицията различна от паричната.
∙ Да има дългосрочна визия и очаквания. Това не краткосрочна игра
∙ Да е отворен към риск и има поносимост от загуба.
∙ С балансиран темперамент
∙ С умения да общува с хора
∙ Самодисциплиниран
∙ С желание да учи и приема обратна връзка
∙ Да има интерес към стартапите като цяло

∙ Инвестира в първият срещнат проект
∙ Липса на проверка на предоставената информация
∙ Инвестира извън полето си на експертиза сам
∙ Оценява твърде високо (или твърде ниско*) компанията
∙ Инвестира в по – малък брой проекти
∙ Не запазва капитал си за последващи рундове
∙ Без дългосрочна цел и липса на търпение
∙ Ненужно бавене на инвестиционния процес
∙ Поставяне на твърде високи изисквания за контрол
*Важно е да се разбере, че на този ранен етап Ангелите не трябва да структурират сделките и дяловото си участие по начин, който би накрал предприемача да загуби интерес в последствие или да откаже по – нататъшните големи инвеститори, които обикновено са следващата цел по пътя. Много голяма част от стартапите използват ангелското финансиране да достигнат до фаза на зрялост в която фонд за рисково финансиране би имал интерес да влезе за да се скалира бизнеса още по-бързо. Обаче, те рядко биха инвестирали в проект в който ангелите имат мажоритарен дял без самите те да са част от оперативния мениджмънт, който управлява бизнеса и е изцяло отдаден на това.

∙ Забавление и развлечение
∙ Предприемач без да поема отговорност
∙ Удоволствие от това да даваш обратно
∙ Социален аспект: Изграждане на мрежи
∙ В крак със света. Можете да научите много влагайки парите си в бизнес и като следите развитието му.
∙ В клуба ще се срещните с други интересни хора като вас

Нашият клуб търси активни инвеститори. Ако не правите инвестиции и не допринасяте за развитието на групата, тогава CAC може би не е правилната група за вас за вас.

По-своята същността на ангелското инвестиране е рисков бизнес. Като всеки друг клас инвестиции, доказано е, че риска се намалява чрез диверсификация на портфолиото в по – широк инвестиционен спектър.

∙ Успешните ангели инвестират в поне 20 компании в дългосрочен план (някои 80)
∙ Средната сума инвестирана от ангел на проект – 20 000 евро (според www.eban.org)
∙ Размерът на инвестиция може да варира между 5000 и 500 000 Евро като средната сума инвестирана от ангели в компания е около 180 000 Евро
∙ Нормално за ангелите е да се обединяват. В Европа има над 470 ангелски мрежи. В САЩ те са над 3000 и като цяло инвестират повече пари от фондовете за рисково инвестиране.
∙ Обикновено се събират от 5 до 10 ангела за 1 сделка
∙ За да се направи 1 сделка се преглеждат около 40 фирми
∙ Самостоятелно ангелите успяват да прегледат от 5 до 50 презентиращи стартапа на месец. Групите разглеждат 100 или повече, като не необходимо всички стартапи да се гледат от всеки.

∙ 30% от всички потенциални сделки биват поканени за предварителен преглед (screening)
∙ 10% биват поканени да представят проектите си пред цялата група
∙ 2% получават финансиране от поне няколко члена на групата

7-те неща, които мислите, че знаете за бизнес ангелите

Какъв е процесът на инвестиране?

Следващите стъпки трябва да бъдат използвани само като рамка, която да ви помогне да разберете динамиката на инвестиционния процес, тъй като нещата могат да са различни за всеки отделен случай.

Клубът проактивно набира различни сделки от местната стартап екосистема включително:

Мрежата на The Founders Institute
CEO CLUB BULGARIA
∙ Местните VC играчи (стартапи твърде ранни за тях) и други акселератори
∙ Startup събития
∙ Startup и професионални организации ∙
∙ Всички членове са чудесен източник на нови и интересни сделки

∙ Всички предприемачи кандидатстват като попълват специална форма на сайта.
∙ Изпълнителният директор и подпомагащият персонал преглеждат сделката, ако е необходимо провеждат интервю с предприемачите и го представят на селекционен комитет (обикновено член на борда или други назначени от тях).
∙ Комитетът избира най-добрите предприемачи като на тях се дава възможност да довършат подготовката си със CEOто на клуба и да изготвят презентация пред групата.
∙ Подготовката осигурява на компаниите представяне по най-ефективен начин осигурявайки нужната информация, която се изисква за този формат наречен „пичинг“.
∙ Представянето е с трайност около 15 минути придружено с въпроси и отговори, последвано от групова дискусия на която представящия предприемач не присъства.
∙ Всички сделки са предоставени за преразглеждане от всички членове по всяко време през онлайн платформата.

∙ Груповите срещи се провеждат около 4 пъти на година (или един път за всяко тримесечие). Изпълнителният директор предоставя предварителна информация за провеждането на всяко събитие , така че всеки член да може спокойно да го впише в графика си.
∙ Събиранията са частни и ограничени само до членовете и предприемачите представящи новите си проекти.
∙ Понякога на тях може да има презентации с образователен характер.
∙ Започват с представянето на проекти последвано от групова дискусия и нетуъркинг/вечеря.
∙ Стандартно събитието започва в 19:00 и е в работен ден.

∙ Тези дискусии се състоят само между ангел – инвеститорите. Предприемачите и гостите биват помолени да напуснат.
∙ Целта е одобрение или отхвърляне на проектите, както и споделяне на допълнителна информация за пазара, продуктите, предприемачите. Обръща се особено внимание на предоставянето на добра обратна връзка на отхвърлените кандидати.
∙ ВАЖНО: Ние използваме тези дискусии и като образователен елемент към новите членове.

∙ Когато един проект изглежда обещаващ , заинтересуваните инвеститори формират група за да дооценят възможността и проверят информацията. Те си поделят отговорностите в зависимост от експертиза и свободното им време.
∙ Ангелите могат също да решат да делегират процеса на дю дилижанс (Due Diligence,одит) да бъде организиран от изпълнителния директор на клуба (който ще използва доказани експерти).
∙ Решенията за инвестициите обаче се правят на индивидуално равнище.

∙По време на ДД, заинтересованите инвеститори проверяват фактите представени в презентациите, бизнес плановете и финансовите прогнози. Те обстойно проучват екипа, неговата история и постижения.
∙ Изпълнителният директор може да поеме процеса по оценка на инвестицията като това може да изисква допълнително заплащане (в зависимост от необходимата експертиза, която трябва да се наеме – експерт по най-последни технологии или просто одит / финансова реализуемост).
∙ Членовете могат да сформират собствен ДД комитет и да разделят работата помежду си.
∙ Изпълнителният директор може да участва и в този случай в преговорите за структурата на инвестицията, заедно с водещият инвеститор.
∙ Инвестициите се гласуват групово или индивидуално. ВАЖНО: възможността за равно разпределение при положителен сценарии – при даден рунд всеки заинтересован има право да инвестира и получи минимално поне толкова дял, колкото е придобивания дял (напр.10%) разделен на броя на всички заинтересовани (например 10 бр.) на една и съща оценка.
∙ Първоначална дискусия за оценка на компанията и условията на сделката може да бъдат направена още на много ранен етап на ДД, за да се увери групата, че двете страни са с близки позиции и ДД може да започне, за да се пести време, ако има големи разминавания.

∙ Групата от заинтересовани ангели решават за вида дружество, което ще се формира и ще участва в сделката. Обикновено това е местно ООД или АД дружество. Те могат да ползват собствен адвокат или такъв препоръчан от клуба.
∙ Образец с примерни общи условия и договори , необходими за сделка ще бъде предоставен на членовете безплатно.
∙ Когато се постигне договореност с предприемачите и е необходимо още финансиране, заинтересованите ангели могат предоставят готовите условия за структурата на инвестицията – включително вида на дружествените дялове и представителство в борда на директорите – на всички CAC членове отново да се донабере капитала.

След като всички страни са съгласни с условията в т.н. term sheet, сделката може да осъществи. Приключването на сделката е само началото на процеса на ангелско инвестиране. Очаква се инвеститорите да подпомагат компанията като им предложат достъп до тяхната мрежа от стойностни контакти и предложат своите напътствия за успех на предприятието.

Членът сам трябва да реши до какво ниво ще е ангажиран в управлението на стартапа след приключване на инвестиционния цикъл – член на борда, advisor и др. Обикновено предприемача е активната страна в търсенето на помощ/съвет и е важен баланса в този вид взаимоотношения за да не се прекалява и с времето на ангела, както и с неговите претенции за абсолютен контрол.

∙ Представителство (Nominee) на групата ангели в компанията в която се инвестира.
∙ Актуална информация предоставена на цялата група за прогреса на направените инвестициите.

Изисквания за членство в нашия клуб

ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ

Заявявате че имате необходимия финансовия ресурс да бъдете ангел инвеститор и разбирате рисковете свързани с този тип инвестиране.

ОПИТ

Имате опит в управлението и изграждането на успешни компании като предприемач или оперативен мениджър на високо ниво.

МРЕЖА

Имате широка мрежа от контакти в дадена област/индустрия , които могат да послужат за намиране на партньори (експерти, клиенти, доставчици, клиенти), талант, или дадат достъп до технологии/ресурси, които да помогнат в последващо финансиране.

ОТДАДЕНОСТ

Посвещавате значимо количество време и енергия за дейността на клуба, включително да посещавате срещи, препоръчвате сделки, помагате в анализи и оценка и съдействате на другите членове.

ГОТОВНОСТ ЗА ИНВЕСТИЦИИ

Съгласен сте да инвестирате поне 10,000 евро и да участвате в поне една инвестиция на година.

ПРЕПОРЪКИ

Препоръчан сте от друг член на CEO Angels Club, който ви познава добре.

Услуги за членове включени в членската такса

ГЕНЕРИРАНЕ НА ПОТОК ОТ СДЕЛКИ

ПРЕДВАРИТЕЛЕН СКРИНИНГ

ОРГАНИЗАЦИРАНЕ НА СРЕЩИ – КОМУНИКАЦИЯ И ЛОГИСТИКА

ЧЕТИРИ НА БРОЙ СРЕЩИ ЗА ГОДИНА – ВКЛЮЧЕН НАЕМ НА МЯСТОТО И КЕТЪРИНГ

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПИЧИНГ (ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТИ)

КОУЧИНГ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ

ИНТРОДУКЦИЯ КЪМ ПРЕДПРИЕМАЧИ/ ДРУГИ АНГЕЛИ

СТАНДАРТНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРАВЕНЕ НА СДЕЛКИ

ПРЕГОВОРИ ЗА ГРУПОВИ СДЕЛКИ

ПРЕГОВОРИ ЗА ГРУПОВИ СДЕЛКИ

ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА ЗА СЛЕДЕНЕ НА СДЕЛКИТЕ:

УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ СПЕЦИАЛНО ПРИ ЗАЯВКА, НЕВЛИЗАЩИ В ЧЛЕНСКАТА ТАКСА:

ДЮ-ДИЛИЖАНС

Проверка на информацията

ЮРИДИЧЕСКИ УСЛУГИ

Подготовка на документи за сделки

ИНВЕСТИЦИОНЕН АНАЛИЗ

Оценка, анализ, проучване

СТАНИ ЧЛЕН НА КЛУБА

Членовете ни плащат годишна такса и подписват етичен кодекс и ангажимент за конфиденциалност. Изискваме присъствие на поне 3 клубни срещи и ангажирането с минимална сума, която ангела е готов да инвестира.

Нашите членове имат възможност да следят всички сделки онлайн през платформата GUST.

Ако проявявате интерес да станете член проверете: КРИТЕРИИ ЗА ЧЛЕНСТВО

Списък на нашите членове, които са дали съгласие да бъдат показани можете да видите по-долу(очаквайте скоро).